Fonmoney -

Post-paid czy pre-paid?

 Fonmoney to idealny sposób na wysyłanie pieniędzy do Polski z zagranicy!

 

Co wybrać - telefon na abonament  czy też telefon na kartę? Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw należy przeanalizować ceny za połączenia. Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował porównanie cen usług telefonii komórkowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, zarówno pod względem średnich kosztów korzystania z oferty jak również opłat za poszczególne usługi głosowe i niegłosowe.

W analizie uwzględniono wszystkich operatorów działających na rynku polskim, według stanu na marzec 2013. Opracowanie objęło 24 podmioty świadczące łącznie 660 wariantów ofert abonamentowych i pre-paid możliwych do nabycia przez klienta indywidualnego. Opracowanie składa się z czterech części i obejmuje analizę cen usług abonamentowych (post-paid) i tzw. na kartę (pre-paid) oraz porównanie obu rodzajów ofert, w oparciu o przygotowaną w tym celu bazę. Więcej na

Analizie poddane zostały oferty skierowane do nowych klientów, którzy nie korzystali dotąd z usług danego operatora i nie przenoszą numeru z innej sieci. Kalkulacja kosztów ofert telefonii ruchomej oparta została na koszykach usług głosowych, SMS i MMS zdefiniowanych na podstawie średniej miesięcznej wielkości wolumenu zużycia usług w Polsce oraz wybranych trzech profilów użytkowników bazy cen OECD Mobile Voice Price Benchmarking dla małego, średniego i dużego zużycia usług.

Powszechnie stosowaną praktyką przez operatorów jest różnicowanie cen połączeń do poszczególnych sieci komórkowych. Z tego też względu, w ramach koszyków usług uwzględniono również strukturę ruchu w Polsce bazując na udziałach czterech największych operatorów w całkowitym czasie trwania połączeń wychodzących.

Wnioski z analizy

Średnie miesięczne koszty korzystania z telefonii komórkowej w wariancie post-paid wahały się od 16,24 zł do 304,01 zł. Oferta czterech głównych operatorów charakteryzowała się dużą rozpiętością cenową, co było rezultatem szerokiego wachlarza możliwości wyboru wysokości abonamentu w zależności od potrzeb konsumenta.

Spośród operatorów sieci wirtualnych MVNO duży wybór proponował FM Group Mobile, w pozostałych sieciach oferta składała się na ogół z 1-4 planów taryfowych o niewielkiej rozpiętości cenowej. Efektem tego były m.in. jednakowe stawki za połączenia oraz SMS/MMS bez względu na wysokość abonamentu. Wyjątek stanowił SAT FILM oraz Telestrada, którzy podobnie jak operatorzy infrastrukturalni stosowali niższe opłaty za usługi przy wyższych kwotach miesięcznej opłaty.

Koszt korzystania z telefonii komórkowej zależał przede wszystkim od dwóch wskaźników - wysokości abonamentu oraz kosztu korzystania z usług telekomunikacyjnych. Opłaty jednorazowe w postaci aktywacji nie odgrywały istotnej roli, co było przede wszystkim wynikiem stosowania promocji obniżających ich wysokość. Duży udział aktywacji był charakterystyczny jedynie dla oferty Play, ze względu na krótki okres zobowiązania (12 miesięcy) oraz niski abonament (14 zł).

Ofera abonamentowa

Podstawą ofert post-paid był pakiet usług zawartych w abonamencie w formie minut, SMS, MMS i/lub kwoty do wykorzystania. Jego wielkość zależała bezpośrednio od wysokości abonamentu, w różny sposób była także rozliczana. Sześciu operatorów posiadało plany taryfowe z nielimitowanymi usługami przez cały okres trwania zobowiązania:

-    na połączenia krajowe do sieci stacjonarnych i komórkowych: Orange
-    na połączenia do wszystkich sieci komórkowych: Play, T-Mobile, Plus i FM Group Mobile
-    na połączenia wewnątrz sieci: Orange, Play, Red Bull Mobile (do sieci Play)

Przy obowiązujących jednak niskich cenach za usługi głosowe i niegłosowe, opłaty za wolumen ruchu w mniejszym stopniu wpływały na średni miesięczny koszt, dlatego też opcje z najniższym abonamentem były atrakcyjniejsze cenowo niż taryfy nielimitowane. Mimo, iż zawierały one mniejszy pakiet minut, z punktu widzenia użytkownika nie zainteresowanego nabyciem telefonu bardziej korzystniejszy był zakup post-paid z niską opłatą miesięczną i ponoszenie dodatkowego kosztu za ruch rozliczany poza kwotą abonamentu.

Oferta na kartę

Średnie miesięczne koszty korzystania z telefonii komórkowej  na kartę wahały się od 6,77 zł  do 152,08 zł. W każdym z analizowanych koszyków najatrakcyjniejsze cenowo były oferty Virgin Mobile oraz Play. W przypadku bardzo niskiego zużycia usług korzystne warunki proponowali również mBank Mobile, Orange oraz Lycamobile.

Podsumowanie

Porównanie post-paid i pre-paid wskazało na większą opłacalność drugiego z wariantów, co było szczególnie widoczne w przypadku niskiego zużycia usług. Odbiorca ofert na kartę ma większą skłonność i możliwość zmiany sieci niż użytkownik z umową abonamentową. Może też uczynić to w każdym momencie korzystania z usługi, dlatego operatorzy przyciągają nowych klientów i próbują zatrzymać obecnych niskimi cenami połączeń, SMS i MMS oraz bonusami kwotowymi do doładowań. Dodatkową zachętą są także pakiety minut do zasileń. W przypadku opcji post-paid takim czynnikiem są na ogół urządzenia końcowe, które często determinują wybór oferty abonamentowej i świadczą o jej atrakcyjności.

Niższe koszty korzystania z telefonu na kartę potwierdza również badania konsumenckie przeprowadzone w grudniu 2012 r. na zlecenie UKE. Zgodnie z nim ponad połowa użytkowników pre-paid wydawała na usługę do 30 zł, tyle też wyniosła mediana dla tej grupy respondentów. Analogiczny wskaźnik dla abonentów post-paid oscylował w granicach 59 zł, a 47% badanych płaciło miesięcznie co najmniej 51 zł.

Przeprowadzona przez UKE analiza cen usług telefonii komórkowej wskazuje, że na atrakcyjność cenową ofert post-paid i pre-paid oraz poszczególnych planów taryfowych, o ile nie wiąże się to z zakupem telefonu, wpływa wielkość ruchu realizowanego przez użytkownika. Przy niewielkim zużyciu  zdecydowanie tańsze są opcje na kartę, dysproporcja ta zmniejsza się natomiast w miarę wzrostu liczby wykorzystanych usług w koszyku. Dla odbiorców bardzo aktywnie korzystających z telefonu zwiększa się opłacalność ofert abonamentowych, w tym świadczonych przez część operatorów planów taryfowych z nielimitowanymi połączeniami.

Źródło tekstu i zdjęć

 

 A może interesuje Cię wysyłanie pieniędzy z zagranicy do Polski? Kliknij!

Usługa finansowa jest świadczona przez Mi Envío Entidad de Pago, S.L., spółka zależna Transpaygo Limited, z siedzibą pod adresem z siedzibą pod adresem Avinguda de Francesc Cambó, 17, 1 piętro (08003 - Barcelona). Mi Envío jest zarejestrowana w Banku Hiszpanii pod numerem referencyjnym 6926, jako autoryzowana instytucja finansowa.

Serwis techniczny jest świadczony przez Fonmoney GmbH, z siedzibą przy Alser Strasse 21/6, 1080 Wiedeń, Austria.